Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ЖАЛАЙР АЙГАР" гэдэг ургийн овогтой нийт 181 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар102
2.Говь-Алтай30
3.Сэлэнгэ27
4.Дархан-Уул8
5.Орхон6
6.Хэнтий4
7.Хөвсгөл2
8.Дорноговь1
9.Завхан1