Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ЖАЛАЙР" гэдэг ургийн овогтой нийт 11,217 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар6,326
2.Говь-Алтай3,294
3.Төв369
4.Дархан-Уул317
5.Сэлэнгэ239
6.Орхон214
7.Говьсүмбэр64
8.Дорнод61
9.Дорноговь56
10.Хэнтий49
11.Завхан41
12.Баянхонгор36
13.Өмнөговь22
14.Өвөрхангай22
15.Ховд21
16.Хөвсгөл20
17.Увс17
18.Булган16
19.Архангай16
20.Сүхбаатар8
21.Дундговь7
22.Баян-Өлгий2