Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ЖАЛАЙР" гэдэг ургийн овогтой нийт 10,804 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар6,007
2.Говь-Алтай3,231
3.Төв366
4.Дархан-Уул311
5.Сэлэнгэ232
6.Орхон217
7.Говьсүмбэр67
8.Дорнод60
9.Дорноговь50
10.Хэнтий47
11.Завхан37
12.Баянхонгор36
13.Өвөрхангай23
14.Өмнөговь21
15.Ховд20
16.Архангай18
17.Увс17
18.Булган16
19.Хөвсгөл13
20.Дундговь9
21.Сүхбаатар5
22.Баян-Өлгий1