Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ЖАЛАЙД" гэдэг ургийн овогтой нийт 15 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар14
2.Дархан-Уул1