Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ЖАЛАИР" гэдэг ургийн овогтой нийт 9 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар6
2.Говь-Алтай3