Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ГӨРӨӨЧИН" гэдэг ургийн овогтой нийт 12,170 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар4,849
2.Хөвсгөл2,714
3.Булган1,249
4.Орхон1,091
5.Сэлэнгэ472
6.Дархан-Уул452
7.Архангай221
8.Төв204
9.Өмнөговь177
10.Дорноговь126
11.Баянхонгор126
12.Говь-Алтай97
13.Хэнтий93
14.Дорнод74
15.Сүхбаатар60
16.Завхан57
17.Өвөрхангай32
18.Увс27
19.Говьсүмбэр23
20.Дундговь17
21.Ховд9