Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БЭСҮД" гэдэг ургийн овогтой нийт 30,029 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар16,806
2.Говь-Алтай3,794
3.Баянхонгор2,569
4.Хөвсгөл1,804
5.Сэлэнгэ1,022
6.Дархан-Уул973
7.Орхон819
8.Төв620
9.Архангай290
10.Завхан227
11.Дорноговь217
12.Өмнөговь160
13.Ховд156
14.Дорнод122
15.Булган119
16.Хэнтий112
17.Говьсүмбэр98
18.Өвөрхангай57
19.Увс22
20.Сүхбаатар21
21.Дундговь19
22.Баян-Өлгий2