Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "БОРЖИГОН" гэдэг ургийн овогтой нийт 692,755 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар390,554
2.Сэлэнгэ36,585
3.Төв33,652
4.Архангай30,556
5.Дархан-Уул29,546
6.Хэнтий24,330
7.Орхон21,335
8.Өвөрхангай20,823
9.Дорноговь14,845
10.Дорнод13,300
11.Баянхонгор12,619
12.Булган10,542
13.Хөвсгөл10,406
14.Өмнөговь9,876
15.Сүхбаатар6,683
16.Говьсүмбэр6,160
17.Дундговь6,082
18.Завхан5,630
19.Говь-Алтай4,319
20.Ховд3,876
21.Увс930
22.Баян-Өлгий106