Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хамгийн түгээмэл ургийн овгийн жагсаалт

Ургийн овгийн нэр Тоо
1.БОРЖИГОН702,643
2.САРТУУЛ49,378
3.ТАЙЖ47,528
4.МОНГОЛ42,126
5.ШАРНУУД34,952
6.БЭСҮД30,446
7.ХАРЧИН30,229
8.ЧОНОС19,637
9.ӨӨЛД18,127
10.ОЛХОНУУД17,941
11.БОРЛУУД12,804
12.ХОТГОЙД12,506
13.УРИАНХАЙ12,388
14.ГӨРӨӨЧИН12,350
15.ХАТГИН12,137
16.ТАЙЖУУД12,026
17.ЖАЛАЙР11,218
18.ТУГЧИН11,193
19.ХАРНУУД10,559
20.ЗУУТРАГ10,182