Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хамгийн түгээмэл ургийн овгийн жагсаалт

Ургийн овгийн нэр Тоо
1.БОРЖИГОН708,307
2.САРТУУЛ49,794
3.ТАЙЖ47,976
4.МОНГОЛ42,482
5.ШАРНУУД35,219
6.БЭСҮД30,722
7.ХАРЧИН30,460
8.ЧОНОС19,799
9.ӨӨЛД18,297
10.ОЛХОНУУД18,090
11.БОРЛУУД12,991
12.ХОТГОЙД12,622
13.УРИАНХАЙ12,482
14.ГӨРӨӨЧИН12,453
15.ХАТГИН12,247
16.ТАЙЖУУД12,125
17.ТУГЧИН11,306
18.ЖАЛАЙР11,301
19.ХАРНУУД10,670
20.ЗУУТРАГ10,280