Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хамгийн түгээмэл ургийн овгийн жагсаалт

Ургийн овгийн нэр Тоо
1.БОРЖИГОН702,343
2.САРТУУЛ49,347
3.ТАЙЖ47,503
4.МОНГОЛ42,115
5.ШАРНУУД34,937
6.БЭСҮД30,433
7.ХАРЧИН30,211
8.ЧОНОС19,634
9.ӨӨЛД18,118
10.ОЛХОНУУД17,931
11.БОРЛУУД12,795
12.ХОТГОЙД12,503
13.УРИАНХАЙ12,384
14.ГӨРӨӨЧИН12,348
15.ХАТГИН12,136
16.ТАЙЖУУД12,024
17.ЖАЛАЙР11,216
18.ТУГЧИН11,184
19.ХАРНУУД10,554
20.ЗУУТРАГ10,178