Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хамгийн түгээмэл ургийн овгийн жагсаалт

Ургийн овгийн нэр Тоо
1.БОРЖИГОН703,812
2.САРТУУЛ49,455
3.ТАЙЖ47,614
4.МОНГОЛ42,204
5.ШАРНУУД35,028
6.БЭСҮД30,484
7.ХАРЧИН30,269
8.ЧОНОС19,672
9.ӨӨЛД18,167
10.ОЛХОНУУД17,973
11.БОРЛУУД12,837
12.ХОТГОЙД12,536
13.УРИАНХАЙ12,407
14.ГӨРӨӨЧИН12,378
15.ХАТГИН12,157
16.ТАЙЖУУД12,040
17.ЖАЛАЙР11,234
18.ТУГЧИН11,217
19.ХАРНУУД10,592
20.ЗУУТРАГ10,201