Хэмжих нэгж: толгой

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2020-02-13


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Мал тооллого