ӨРХ ТОЛГОЙЛСОН ЭХИЙН ТОО, бүс, аймаг, нийслэл, өрхийн гишүүдийн тоогоор

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2022-04-15


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Хүн ам орон сууцны улсын тооллого