Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2020-06-11


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Орон сууц, нийтийн аж ахуй