Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2022-03-30


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Хүн ам орон сууцны улсын тооллого