Бизнес регистр

Бизнес регистр гэдэг нь аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр, хаяг, регистрийн дугаар, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэмжээ, борлуулалтын орлого, үндсэн хөрөнгийн хэмжээ, ажиллагчдын тоо зэрэг үндсэн үзүүлэлтийг агуулсан мэдээллийн сан юм. Бизнес регистрийн санд эдийн засгийн бүхий л салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллага болон тэдгээрийн салбар нэгжүүдийн мэдээллийг хамруулж байгаа. Бизнес регистрийн мэдээллийн санг аж ахуйн нэгж, байгууллагын 1998 оны анхны тооллогын үр дүнд үндэслэн байгуулсан бөгөөд түүнээс хойш орсон өөрчлөлтийг аж ахуйн нэгж, байгууллагын 2006, 2011 оны тооллогын дүн, Улсын татварын ерөнхий газрын бүртгэл болон бусад байгууллагын мэдээллийг үндэслэн улирал тутам шинэчилж байна. Энэхүү бүлгийн үзүүлэлтийг бизнес регистрийн сангийн мэдээллийг ашиглан гаргав.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Статистикийн бизнес регистр, 2021 I-VI291.5 kb2021-07-1730Статистикийн бизнес регистр, 2021 I-VI
Статистикийн бизнес регистр, 2021 I-III365.8 kb2021-04-12447Статистикийн бизнес регистр, 2021 I-III
Статистикийн бизнес регистр, 20199.9 mb2020-12-221,098Статистикийн бизнес регистр, 2019
Статистикийн бизнес регистр, 20185.8 mb2019-12-191,818Статистикийн бизнес регистр, 2018
Статистикийн бизнес регистр, 20174.6 mb2018-10-181,467Статистикийн бизнес регистр, 2017