Бизнес регистр

Бизнес регистр гэдэг нь аж ахуйн нэгж, байгууллагын нэр, хаяг, регистрийн дугаар, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хэмжээ, борлуулалтын орлого, үндсэн хөрөнгийн хэмжээ, ажиллагчдын тоо зэрэг үндсэн үзүүлэлтийг агуулсан мэдээллийн сан юм. Бизнес регистрийн санд эдийн засгийн бүхий л салбарт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж, байгууллага болон тэдгээрийн салбар нэгжүүдийн мэдээллийг хамруулж байгаа. Бизнес регистрийн мэдээллийн санг аж ахуйн нэгж, байгууллагын 1998 оны анхны тооллогын үр дүнд үндэслэн байгуулсан бөгөөд түүнээс хойш орсон өөрчлөлтийг аж ахуйн нэгж, байгууллагын 2006, 2011 оны тооллогын дүн, Улсын татварын ерөнхий газрын бүртгэл болон бусад байгууллагын мэдээллийг үндэслэн улирал тутам шинэчилж байна. Энэхүү бүлгийн үзүүлэлтийг бизнес регистрийн сангийн мэдээллийг ашиглан гаргав.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Статистикийн бизнес регистр, 2021 I-IX357.2 kb2021-10-12260Статистикийн бизнес регистр, 2021 I-IX
Статистикийн бизнес регистр, 2021 I-VI291.5 kb2021-07-17303Статистикийн бизнес регистр, 2021 I-VI
Статистикийн бизнес регистр, 2021 I-III365.8 kb2021-04-12554Статистикийн бизнес регистр, 2021 I-III
Статистикийн бизнес регистр, 20199.9 mb2020-12-221,492Статистикийн бизнес регистр, 2019
Статистикийн бизнес регистр, 20185.8 mb2019-12-192,104Статистикийн бизнес регистр, 2018
Статистикийн бизнес регистр, 20174.6 mb2018-10-181,547Статистикийн бизнес регистр, 2017