Бүтээмж

Бүтээмж нь  улс оронд бий болсон үйлдвэрлэл, үйлчилгээний үр ашгийн үзүүлэлт бөгөөд үйлдвэрлэл  (гарц), орцын харьцаагаар тодорхойлно. Хөдөлмөрийн бүтээмж нь нэг ажиллагчид ногдох бодит ДНБ‐ээр хэмжигдэнэ.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Хөдөлмөрийн бүтээмж, 2022 оны II улирал187.4 kb2022-08-1613Хөдөлмөрийн бүтээмж, 2022 оны II улирал
Хөдөлмөрийн бүтээмж, 2022 оны I улирал171.5 kb2022-05-16107Хөдөлмөрийн бүтээмж, 2022 оны I улирал
Хөдөлмөрийн бүтээмж, 2021245.5 kb2022-02-17180Хөдөлмөрийн бүтээмж, 2021
Хөдөлмөрийн бүтээмж, 2021 оны III улирал173.8 kb2021-11-16153Хөдөлмөрийн бүтээмж, 2021 оны III улирал
Хөдөлмөрийн бүтээмж, 20201.1 mb2021-08-24281Хөдөлмөрийн бүтээмж, 2020
Хөдөлмөрийн бүтээмж, 2021 оны II улирал181 kb2021-08-16152Хөдөлмөрийн бүтээмж, 2021 оны II улирал
Хөдөлмөрийн бүтээмж, 2021 оны I улирал282.6 kb2021-05-15230Хөдөлмөрийн бүтээмж, 2021 оны I улирал
Хөдөлмөрийн бүтээмж, 20191 mb2020-08-312,532Хөдөлмөрийн бүтээмж, 2019
Хөдөлмөрийн бүтээмж, 2018627.7 kb2019-09-091,492Хөдөлмөрийн бүтээмж, 2018
Хөдөлмөрийн бүтээмж, 2018*1.2 mb2019-05-175,949Хөдөлмөрийн бүтээмж, 2018*
ДНБ, хөдөлмөрийн бүтээмж, 20172.2 mb2019-04-08822ДНБ, хөдөлмөрийн бүтээмж, 2017
Хөдөлмөрийн бүтээмж, 2017*667 kb2018-06-083,298Хөдөлмөрийн бүтээмж, 2017*
Хөдөлмөрийн бүтээмж, 2016492.2 kb2017-11-022,074Хөдөлмөрийн бүтээмж, 2016
Хөдөлмөрийн бүтээмж, 2016*1.8 mb2017-06-053,772Хөдөлмөрийн бүтээмж, 2016*