Эрүүл мэнд

Эрүүл мэндийн статистикийн мэдээллийг Эрүүл мэндийн яам (ЭМЯ)-ны дэргэдэх Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, Эрүүл мэндийн газар (ЭМГ) нэгтгэн гаргаж, сар бүрийн 6-нд, мөн жилийн мэдээг жил бүрийн 3-р сарын 10-нд Үндэсний статистикийн хороонд ирүүлдэг. Сум, дүүрэг, аймаг, нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллага эмнэлгийн үйл ажиллагааны тайланг жилд нэг удаа гаргаж ЭМЯ-нд ирүүлнэ. Энэ тайланд эрүүл мэндийн байгууллагын тоо, эмнэлгийн орны тоо, эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллагчдын тоо, их эмчийн тоо, эмнэлгийн дунд мэргэжилтний тоо мэргэжлийн төрлөөр, эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэгчдийн өвчлөл, нас барсан хүний тоо, өвчний ангиллаар нэгтгэгддэг. Эрүүл мэндийн нэгдсэн үзүүлэлтийг ЭМЯ-ны мэдээлэлд үндэслэн энэхүү эмхтгэлд оруулав.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Эрүүл мэндийн даатгал, 2021 I-IX238.5 kb2021-10-1327Эрүүл мэндийн даатгал, 2021 I-IX
Эрүүл мэндийн салбарын танилцуулга 20202.1 mb2021-08-23453Эрүүл мэндийн салбарын танилцуулга 2020
Нас баралтын түвшнээр дэлхийд 102-т эрэмбэлэгджээ147.5 kb2021-08-2087Нас баралтын  түвшнээр дэлхийд 102-т эрэмбэлэгджээ
Эрүүл мэндийн даатгал, 2021-06196.4 kb2021-07-19124Эрүүл мэндийн даатгал, 2021-06
Эрүүл мэнд, 2021-06340 kb2021-07-17213Эрүүл мэнд, 2021-06
Эрүүл мэнд 2021-05447.3 kb2021-06-14177Эрүүл мэнд 2021-05
Эрүүл мэндийн даатгал, 2021-05244.9 kb2021-06-1480Эрүүл мэндийн даатгал, 2021-05
Эрүүл мэндийн даатгал, 2021-04224.4 kb2021-05-14268Эрүүл мэндийн даатгал, 2021-04
Эрүүл мэнд 2021-04497.1 kb2021-05-13202Эрүүл мэнд 2021-04
Эрүүл мэндийн даатгал, 2021-03229.8 kb2021-04-14128Эрүүл мэндийн даатгал, 2021-03
Эрүүл мэнд 2021.03 сар350.1 kb2021-04-11634Эрүүл мэнд 2021.03 сар
Эрүүл мэндийн даатгал 2021-02330.8 kb2021-03-13241Эрүүл мэндийн даатгал 2021-02
Эрүүл мэнд 2021.02 сар1.8 mb2021-03-11531Эрүүл мэнд 2021.02 сар
Эрүүл мэндийн салбарын танилцуулга 20193 mb2020-07-078,892Эрүүл мэндийн салбарын танилцуулга 2019
Эрүүл мэндийн салбарын танилцуулга 20182 mb2019-10-037,326Эрүүл мэндийн салбарын танилцуулга 2018
Гадны шалтгаант нас баралтын өнөөгийн байдал574.2 kb2019-09-252,442Гадны шалтгаант нас баралтын өнөөгийн байдал
Эрүүл мэндийн салбарын танилцуулга 20151.9 mb2019-01-3023,520Эрүүл мэндийн салбарын танилцуулга  2015