Эрүүл мэнд

Эрүүл мэндийн статистикийн мэдээллийг Эрүүл мэндийн яам (ЭМЯ)-ны дэргэдэх Засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг, Эрүүл мэндийн газар (ЭМГ) нэгтгэн гаргаж, сар бүрийн 6-нд, мөн жилийн мэдээг жил бүрийн 3-р сарын 10-нд Үндэсний статистикийн хороонд ирүүлдэг. Сум, дүүрэг, аймаг, нийслэлийн эрүүл мэндийн байгууллага эмнэлгийн үйл ажиллагааны тайланг жилд нэг удаа гаргаж ЭМЯ-нд ирүүлнэ. Энэ тайланд эрүүл мэндийн байгууллагын тоо, эмнэлгийн орны тоо, эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллагчдын тоо, их эмчийн тоо, эмнэлгийн дунд мэргэжилтний тоо мэргэжлийн төрлөөр, эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлэгчдийн өвчлөл, нас барсан хүний тоо, өвчний ангиллаар нэгтгэгддэг. Эрүүл мэндийн нэгдсэн үзүүлэлтийг ЭМЯ-ны мэдээлэлд үндэслэн энэхүү эмхтгэлд оруулав.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Эрүүл мэндийн салбарын танилцуулга 20211 mb2022-07-2090Эрүүл мэндийн салбарын танилцуулга 2021
Эрүүл мэндийн даатгал, 2022 I-VI215.4 kb2022-07-1823Эрүүл мэндийн даатгал, 2022 I-VI
Эрүүл мэндийн даатгал, 2022 I-III218.9 kb2022-04-14267Эрүүл мэндийн даатгал, 2022 I-III
Эрүүл мэнд, 2021-12175.8 kb2022-01-14668Эрүүл мэнд, 2021-12
Эрүүл мэндийн даатгал, 2021 I-XII164.2 kb2022-01-12205Эрүүл мэндийн даатгал, 2021 I-XII
Эрүүл мэндийн даатгал, 2021 I-IX238.5 kb2021-10-13240Эрүүл мэндийн даатгал, 2021 I-IX
Эрүүл мэндийн салбарын танилцуулга 20202.1 mb2021-08-231,711Эрүүл мэндийн салбарын танилцуулга 2020
Нас баралтын түвшнээр дэлхийд 102-т эрэмбэлэгджээ147.5 kb2021-08-20365Нас баралтын  түвшнээр дэлхийд 102-т эрэмбэлэгджээ
Эрүүл мэндийн даатгал, 2021-06196.4 kb2021-07-19315Эрүүл мэндийн даатгал, 2021-06
Эрүүл мэнд, 2021-06340 kb2021-07-17746Эрүүл мэнд, 2021-06
Эрүүл мэнд 2021-05447.3 kb2021-06-14348Эрүүл мэнд 2021-05
Эрүүл мэндийн даатгал, 2021-05244.9 kb2021-06-14168Эрүүл мэндийн даатгал, 2021-05
Эрүүл мэндийн даатгал, 2021-04224.4 kb2021-05-14529Эрүүл мэндийн даатгал, 2021-04
Эрүүл мэнд 2021-04497.1 kb2021-05-13401Эрүүл мэнд 2021-04
Эрүүл мэндийн даатгал, 2021-03229.8 kb2021-04-14340Эрүүл мэндийн даатгал, 2021-03
Эрүүл мэнд 2021.03 сар350.1 kb2021-04-111,053Эрүүл мэнд 2021.03 сар
Эрүүл мэндийн даатгал 2021-02330.8 kb2021-03-13361Эрүүл мэндийн даатгал 2021-02
Эрүүл мэнд 2021.02 сар1.8 mb2021-03-11884Эрүүл мэнд 2021.02 сар
Эрүүл мэндийн салбарын танилцуулга 20193 mb2020-07-0714,563Эрүүл мэндийн салбарын танилцуулга 2019
Эрүүл мэндийн салбарын танилцуулга 20182 mb2019-10-038,200Эрүүл мэндийн салбарын танилцуулга 2018
Гадны шалтгаант нас баралтын өнөөгийн байдал574.2 kb2019-09-254,500Гадны шалтгаант нас баралтын өнөөгийн байдал
Эрүүл мэндийн салбарын танилцуулга 20151.9 mb2019-01-3026,818Эрүүл мэндийн салбарын танилцуулга  2015