Төлбөрийн тэнцэл

Монголбанкны ерөнхийлөгч, ҮСХ-ны даргын 2009 оны 439/01/86 тоот хамтарсан тушаалаар батлагдсан “Монгол улсын төлбөрийн тэнцлийг зохиох аргачлал”-ын дагуу төлбөрийн тэнцлийг Монголбанк сар, улирал, жилээр боловсруулан гаргаж байна. Төлбөрийн тэнцэл гэж тодорхой хугацаанд эдийн засгийн харьяат болон эдийн засгийн харьяат бусын хооронд хийсэн худалдаа, үйлчилгээ, орлого, урсгал шилжүүлэг, санхүүгийн болон хөрөнгийн урсгалын орлого, зарлагын гүйлгээг нэгтгэсэн статистикийн тайлан юм.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Төлбөрийн тэнцэл, 2022-06232.1 kb2022-08-11204Төлбөрийн тэнцэл, 2022-06
Төлбөрийн тэнцэл, 2022-05216.6 kb2022-07-1885Төлбөрийн тэнцэл, 2022-05
Төлбөрийн тэнцэл, 2022-04234.4 kb2022-06-14125Төлбөрийн тэнцэл, 2022-04
Төлбөрийн тэнцэл, 2022-03233 kb2022-05-12209Төлбөрийн тэнцэл, 2022-03
Төлбөрийн тэнцэл, 2022-02226.2 kb2022-04-1364Төлбөрийн тэнцэл, 2022-02
Төлбөрийн тэнцэл, 2022-01246.9 kb2022-03-11405Төлбөрийн тэнцэл, 2022-01
Төлбөрийн тэнцэл, 2021-12267.6 kb2022-02-14165Төлбөрийн тэнцэл, 2021-12
Төлбөрийн тэнцэл, 2021-11268.6 kb2022-01-1262Төлбөрийн тэнцэл, 2021-11
Төлбөрийн тэнцэл, 2021-10269.5 kb2021-12-1393Төлбөрийн тэнцэл, 2021-10
Төлбөрийн тэнцэл, 2021-09202.1 kb2021-11-1694Төлбөрийн тэнцэл, 2021-09
Төлбөрийн тэнцэл, 2021-08201.7 kb2021-10-1297Төлбөрийн тэнцэл, 2021-08
Төлбөрийн тэнцэл, 2021-07155.8 kb2021-09-12308Төлбөрийн тэнцэл, 2021-07
Төлбөрийн тэнцэл, 2021-06168.8 kb2021-08-11138Төлбөрийн тэнцэл, 2021-06
Төлбөрийн тэнцэл, 2021-05201.5 kb2021-07-18124Төлбөрийн тэнцэл, 2021-05
Төлбөрийн тэнцэл, 2021-04235.8 kb2021-06-14107Төлбөрийн тэнцэл, 2021-04
Төлбөрийн тэнцэл, 2021-03228.8 kb2021-05-14176Төлбөрийн тэнцэл, 2021-03
Төлбөрийн тэнцэл 2021-02226.6 kb2021-04-13306Төлбөрийн тэнцэл 2021-02
Төлбөрийн тэнцэл 2021-01329.9 kb2021-03-14395Төлбөрийн тэнцэл 2021-01