Аж үйлдвэр

Аж үйлдвэрийн салбарын үйл ажиллагааг аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчид, зардал, бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн хэмжээ (биет болон үнийн дүнгээр), борлуулалт, үндсэн хөрөнгө болон санхүүгийн үндсэн үзүүлэлтүүдээр илэрхийлж, аж ахуйн нэгжийн сар, жилийн тайлан, тооллого, судалгааны үр дүнгийн тоон мэдээллийг ашиглан тэдгээрийг нэгтгэн гаргадаг. Аж үйлдвэрийн бүтээгдэхүүний биет хэмжээний индексийг сар бүр тооцож, статистикийн бюллетеньд тусгаж байна. Аж үйлдвэрийн нийт үйлдвэрлэлийг тооцоход 1967, 1986, 1995, 2000 оныг зэрэгцүүлэх үнийн суурь болгож байсныг 2008 оны 1 дүгээр сараас эхлэн 2005 оны үнийг суурь болгож байна. Аж үйлдвэрийн салбарын 300 орчим нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг сар бүрийн мэдээлэлд хамруулан судалж, үйлдвэрлэлийн биет хэмжээний индексийг тооцдог.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын 2021 оны танилцуулга4.1 mb2022-10-0345Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын 2021 оны танилцуулга
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2022-08194.3 kb2022-09-16126Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2022-08
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2022-07194 kb2022-08-17221Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2022-07
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2022-06193.6 kb2022-07-19174Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2022-06
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2022-05197.9 kb2022-06-20173Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2022-05
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2022-04193.9 kb2022-05-17269Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2022-04
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2022-03196.9 kb2022-04-14293Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2022-03
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2022-02192.1 kb2022-03-15324Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2022-02
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2022-01189 kb2022-02-16295Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2022-01
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-12192.8 kb2022-01-16642Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-12
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-11192.9 kb2021-12-14240Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-11
Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын 2020 оны танилцуулга1.4 mb2021-11-181,065Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын 2020 оны танилцуулга
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-10192.2 kb2021-11-15199Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-10
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-09193.2 kb2021-10-14414Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-09
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-08196 kb2021-09-14257Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-08
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-07224.1 kb2021-08-14252Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-07
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-06235.9 kb2021-07-20263Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-06
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-05289.2 kb2021-06-14233Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-05
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-04270 kb2021-05-15403Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-04
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-03286.3 kb2021-04-14476Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга, 2021-03
Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга 2021-02419.3 kb2021-03-141,026Аж үйлдвэрийн салбарын танилцуулга 2021-02
Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын 2019 оны танилцуулга3.6 mb2020-09-183,517Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын 2019 оны танилцуулга
Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын 2018 оны танилцуулга4.6 mb2019-08-1313,844Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын 2018 оны танилцуулга
Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын 2017 оны танилцуулга4.8 mb2018-08-1616,495Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын 2017 оны танилцуулга
Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын 2016 оны танилцуулга1.2 mb2017-09-043,418Монгол Улсын аж үйлдвэрийн салбарын 2016 оны танилцуулга