Мал аж ахуй

Хөдөө аж ахуйн нийт үйлдвэрлэлийн хэмжээг жилийн туршид мал, амьтдыг өсгөн үржүүлсний болон ургамал, тариа, хүнсний ногоо тарьж ургуулсны үр дүнд бий болсон хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний өртгийн нийлбэр дүнгээр тодорхойлно. Мал аж ахуй Малын жил бүрийн тооллого, мөн хашаа, худгийн болон бусад тооллого, судалгаа нь мал аж ахуйн салбарын мэдээллийн гол эх үүсвэр юм. Мал тооллогыг зун, намрын улиралд буюу 8, 9 дүгээр сард явуулж байснаа 1961 оноос мал, тэжээвэр амьтдыг жилийн эцэст 12 дугаар сард тоолдог болов. Энэ хугацаа нь мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн жилтэй тохирдог, малын орлого, зарлагын үзүүлэлт бүрэн гарч дууссан байдаг зэрэг давуу талтай. Мал тооллого нь зөвхөн мал, гэрийн тэжээвэр амьтдын тоо толгойн өсөлт, бууралтыг харуулах төдийгүй сүргийн нөхөн үйлдвэрлэлийн үзүүлэлтийг тодорхойлж судлах, шинжлэх бололцоог олгоно. Хөдөө аж ахуйн салбарын боловсон хүчин, ашиглаж байгаа машин, техник, хашаа, худгийн тооллогыг 1996 оноос хойш гурван жил тутамд явуулж байна. Манай улсын хувьд мал аж ахуйн гол үйлдвэрлэгчид нь малчдын өрхийн аж ахуй мөн юм.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Хөдөө аж ахуйн салбар 20198.5 mb2020-07-271,719Хөдөө аж ахуйн салбар 2019
Мал тооллогын урьдчилсан дүн 2019966.2 kb2019-12-274,664Мал тооллогын урьдчилсан дүн 2019
Хөдөө аж ахуйн салбар 201818.1 mb2019-07-172,247Хөдөө аж ахуйн салбар 2018
Мал тооллогын урьдчилсан дүн 20182 mb2018-12-271,283Мал тооллогын урьдчилсан дүн 2018
Хөдөө аж ахуйн салбар 201711.7 mb2018-07-318,258Хөдөө аж ахуйн салбар 2017
Мал сүргийн тоог бэлчээрийн даац, нөхцөлтэй уялдуулж тогтоох-20172.5 mb2018-04-246,768Мал сүргийн тоог бэлчээрийн даац, нөхцөлтэй уялдуулж тогтоох-2017
Хөдөө аж ахуйн түүвэр судалгаа23.9 mb2018-03-013,031Хөдөө аж ахуйн түүвэр судалгаа
Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын мал аж ахуй310.8 mb2018-02-132,602Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын мал аж ахуй
Мал тооллогын урьдчилсан дүн 20172.7 mb2017-12-281,884Мал тооллогын урьдчилсан дүн 2017
Хөдөө аж ахуйн салбар 20162.7 mb2017-09-047,456Хөдөө аж ахуйн салбар 2016
Хөдөө аж ахуйн салбар 20151.2 mb2017-02-013,397Хөдөө аж ахуйн салбар 2015
Хөдөө аж ахуйн салбар 20145.3 mb2017-02-011,195Хөдөө аж ахуйн салбар 2014
2014 оны жилийн эцсийн мал тооллогын чанарын тайлан577.8 kb2015-07-171,8242014 оны жилийн эцсийн мал тооллогын чанарын тайлан
Хөдөө аж ахуйн салбар 20131.3 mb2014-08-214,150Хөдөө аж ахуйн салбар 2013
Хөдөө аж ахуйн салбар 20121.2 mb2014-08-211,714Хөдөө аж ахуйн салбар 2012
Хөдөө аж ахуйн салбар 2011637.5 kb2011-01-013,592Хөдөө аж ахуйн салбар 2011
Хөдөө аж ахуйн салбар 2010990.2 kb2010-01-011,481Хөдөө аж ахуйн салбар 2010
Хөдөө аж ахуйн салбар 2009499.1 kb2009-01-011,030Хөдөө аж ахуйн салбар 2009
Хөдөө аж ахуйн салбар 2008409.1 kb2008-01-01856Хөдөө аж ахуйн салбар 2008
Хөдөө аж ахуйн салбар 2007476.9 kb2007-01-01882Хөдөө аж ахуйн салбар 2007
Хөдөө аж ахуйн салбар 2006787.6 kb2006-01-011,111Хөдөө аж ахуйн салбар 2006
Хөдөө аж ахуйн салбар 20054.5 mb2005-01-011,180Хөдөө аж ахуйн салбар 2005
Хөдөө аж ахуйн салбар 20043.1 mb2004-01-01927Хөдөө аж ахуйн салбар 2004
Хөдөө аж ахуйн салбар 20031.2 mb2003-01-01821Хөдөө аж ахуйн салбар 2003
Хөдөө аж ахуйн салбар 2002845.1 kb2002-01-01733Хөдөө аж ахуйн салбар 2002
Хөдөө аж ахуйн салбар 2001755.4 kb2001-01-01709Хөдөө аж ахуйн салбар 2001
Хөдөө аж ахуйн салбар 2000189.3 kb2000-01-011,308Хөдөө аж ахуйн салбар 2000
Мал тооллогын дүн 1999155.5 kb1999-01-01734Мал тооллогын дүн 1999
Мал тооллогын дүн 1998186.8 kb1998-01-01646Мал тооллогын дүн 1998
Мал тооллогын дүн 1997190.1 kb1997-01-01639Мал тооллогын дүн 1997
Мал тооллогын дүн 1996204.2 kb1996-01-01548Мал тооллогын дүн 1996
Мал тооллогын дүн 1995145.5 kb1995-01-01732Мал тооллогын дүн 1995
Мал тооллогын дүн 1994153.1 kb1994-01-01585Мал тооллогын дүн 1994
Мал тооллогын дүн 1992114.1 kb1992-01-01588Мал тооллогын дүн 1992
Мал тооллогын дүн 199185.7 kb1991-01-01955Мал тооллогын дүн 1991
Мал тооллогын дүн 199063.3 kb1990-01-011,293Мал тооллогын дүн 1990