Мал аж ахуй

Хөдөө аж ахуйн нийт үйлдвэрлэлийн хэмжээг жилийн туршид мал, амьтдыг өсгөн үржүүлсний болон ургамал, тариа, хүнсний ногоо тарьж ургуулсны үр дүнд бий болсон хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний өртгийн нийлбэр дүнгээр тодорхойлно. Мал аж ахуй Малын жил бүрийн тооллого, мөн хашаа, худгийн болон бусад тооллого, судалгаа нь мал аж ахуйн салбарын мэдээллийн гол эх үүсвэр юм. Мал тооллогыг зун, намрын улиралд буюу 8, 9 дүгээр сард явуулж байснаа 1961 оноос мал, тэжээвэр амьтдыг жилийн эцэст 12 дугаар сард тоолдог болов. Энэ хугацаа нь мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн жилтэй тохирдог, малын орлого, зарлагын үзүүлэлт бүрэн гарч дууссан байдаг зэрэг давуу талтай. Мал тооллого нь зөвхөн мал, гэрийн тэжээвэр амьтдын тоо толгойн өсөлт, бууралтыг харуулах төдийгүй сүргийн нөхөн үйлдвэрлэлийн үзүүлэлтийг тодорхойлж судлах, шинжлэх бололцоог олгоно. Хөдөө аж ахуйн салбарын боловсон хүчин, ашиглаж байгаа машин, техник, хашаа, худгийн тооллогыг 1996 оноос хойш гурван жил тутамд явуулж байна. Манай улсын хувьд мал аж ахуйн гол үйлдвэрлэгчид нь малчдын өрхийн аж ахуй мөн юм.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-08231.8 kb2022-09-1496Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-08
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-07225.4 kb2022-08-14158Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-07
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-06221.9 kb2022-07-1885Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-06
Мал аж ахуй, 2022 I-VI161.2 kb2022-07-18196Мал аж ахуй, 2022 I-VI
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-05230.6 kb2022-06-1499Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-05
Мал аж ахуй, 2022 I-V159 kb2022-06-14139Мал аж ахуй, 2022 I-V
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-04242.4 kb2022-05-15174Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-04
Мал аж ахуй, 2022 I-IV179.2 kb2022-05-13150Мал аж ахуй, 2022 I-IV
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-03192.6 kb2022-04-14179Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-03
Мал аж ахуй, 2022 I-III158.1 kb2022-04-14167Мал аж ахуй, 2022 I-III
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-02193 kb2022-03-13230Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-02
Мал аж ахуй, 2022 I-II152.8 kb2022-03-13227Мал аж ахуй, 2022 I-II
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-01193 kb2022-02-16183Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2022-01
Мал аж ахуй, 2022 I151.4 kb2022-02-16285Мал аж ахуй, 2022 I
Мал аж ахуй, 2021 I-XII217.9 kb2022-01-161,508Мал аж ахуй, 2021 I-XII
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-12192.8 kb2022-01-13237Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-12
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-11194.5 kb2021-12-15170Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-11
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-10193.9 kb2021-11-16175Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-10
Хөдөө аж ахуйн салбар 202010.1 mb2021-11-151,407Хөдөө аж ахуйн салбар 2020
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-09226.8 kb2021-10-14200Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-09
Мал аж ахуй, 2021 I-IX156.3 kb2021-10-13343Мал аж ахуй, 2021 I-IX
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-08203 kb2021-09-13194Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-08
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-07212.9 kb2021-08-13194Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-07
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-06216.5 kb2021-07-19186Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-06
Мал аж ахуй, 2021-06169.3 kb2021-07-18462Мал аж ахуй, 2021-06
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-05249.2 kb2021-06-14256Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-05
Мал аж ахуй, 2021-05213 kb2021-06-14297Мал аж ахуй, 2021-05
Мал аж ахуй, 2021-04199.1 kb2021-05-15346Мал аж ахуй, 2021-04
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-04235.1 kb2021-05-12323Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-04
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-03234.7 kb2021-04-141,322Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-03
Мал аж ахуй, 2021-03198.1 kb2021-04-14413Мал аж ахуй, 2021-03
Мал аж ахуй 2021-02310 kb2021-03-141,008Мал аж ахуй 2021-02
Малын зах зээлийн дундаж үнэ 2021-02213.4 kb2021-03-13573Малын зах зээлийн дундаж үнэ 2021-02
Мал тооллогын урьдчилсан дүн 20201.3 mb2021-02-044,944Мал тооллогын урьдчилсан дүн 2020
Хөдөө аж ахуйн салбар 20198.5 mb2020-07-273,609Хөдөө аж ахуйн салбар 2019
Мал тооллогын урьдчилсан дүн 2019966.2 kb2019-12-277,278Мал тооллогын урьдчилсан дүн 2019
Хөдөө аж ахуйн салбар 201818.1 mb2019-07-172,824Хөдөө аж ахуйн салбар 2018
Мал тооллогын урьдчилсан дүн 20182 mb2018-12-271,482Мал тооллогын урьдчилсан дүн 2018
Хөдөө аж ахуйн салбар 201711.7 mb2018-07-3111,684Хөдөө аж ахуйн салбар 2017
Мал сүргийн тоог бэлчээрийн даац, нөхцөлтэй уялдуулж тогтоох-20172.5 mb2018-04-249,088Мал сүргийн тоог бэлчээрийн даац, нөхцөлтэй уялдуулж тогтоох-2017
Хөдөө аж ахуйн түүвэр судалгаа23.9 mb2018-03-013,494Хөдөө аж ахуйн түүвэр судалгаа
Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын мал аж ахуй310.8 mb2018-02-133,270Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын мал аж ахуй
Мал тооллогын урьдчилсан дүн 20172.7 mb2017-12-282,183Мал тооллогын урьдчилсан дүн 2017
Хөдөө аж ахуйн салбар 20162.7 mb2017-09-048,686Хөдөө аж ахуйн салбар 2016
Хөдөө аж ахуйн салбар 20151.2 mb2017-02-014,414Хөдөө аж ахуйн салбар 2015
Хөдөө аж ахуйн салбар 20145.3 mb2017-02-011,810Хөдөө аж ахуйн салбар 2014
2014 оны жилийн эцсийн мал тооллогын чанарын тайлан577.8 kb2015-07-172,3202014 оны жилийн эцсийн мал тооллогын чанарын тайлан
Хөдөө аж ахуйн салбар 20131.3 mb2014-08-214,860Хөдөө аж ахуйн салбар 2013
Хөдөө аж ахуйн салбар 20121.2 mb2014-08-212,026Хөдөө аж ахуйн салбар 2012
Хөдөө аж ахуйн салбар 2011637.5 kb2011-01-014,880Хөдөө аж ахуйн салбар 2011
Хөдөө аж ахуйн салбар 2010990.2 kb2010-01-012,086Хөдөө аж ахуйн салбар 2010
Хөдөө аж ахуйн салбар 2009499.1 kb2009-01-011,288Хөдөө аж ахуйн салбар 2009
Хөдөө аж ахуйн салбар 2008409.1 kb2008-01-011,043Хөдөө аж ахуйн салбар 2008
Хөдөө аж ахуйн салбар 2007476.9 kb2007-01-011,081Хөдөө аж ахуйн салбар 2007
Хөдөө аж ахуйн салбар 2006787.6 kb2006-01-011,916Хөдөө аж ахуйн салбар 2006
Хөдөө аж ахуйн салбар 20054.5 mb2005-01-011,681Хөдөө аж ахуйн салбар 2005
Хөдөө аж ахуйн салбар 20043.1 mb2004-01-011,135Хөдөө аж ахуйн салбар 2004
Хөдөө аж ахуйн салбар 20031.2 mb2003-01-011,340Хөдөө аж ахуйн салбар 2003
Хөдөө аж ахуйн салбар 2002845.1 kb2002-01-01914Хөдөө аж ахуйн салбар 2002
Хөдөө аж ахуйн салбар 2001755.4 kb2001-01-01926Хөдөө аж ахуйн салбар 2001
Хөдөө аж ахуйн салбар 2000189.3 kb2000-01-011,894Хөдөө аж ахуйн салбар 2000
Мал тооллогын дүн 1999155.5 kb1999-01-01929Мал тооллогын дүн 1999
Мал тооллогын дүн 1998186.8 kb1998-01-01907Мал тооллогын дүн 1998
Мал тооллогын дүн 1997190.1 kb1997-01-01922Мал тооллогын дүн 1997
Мал тооллогын дүн 1996204.2 kb1996-01-01730Мал тооллогын дүн 1996
Мал тооллогын дүн 1995145.5 kb1995-01-011,091Мал тооллогын дүн 1995
Мал тооллогын дүн 1994153.1 kb1994-01-01716Мал тооллогын дүн 1994
Мал тооллогын дүн 1992114.1 kb1992-01-01747Мал тооллогын дүн 1992
Мал тооллогын дүн 199185.7 kb1991-01-011,212Мал тооллогын дүн 1991
Мал тооллогын дүн 199063.3 kb1990-01-011,800Мал тооллогын дүн 1990