Мал аж ахуй

Хөдөө аж ахуйн нийт үйлдвэрлэлийн хэмжээг жилийн туршид мал, амьтдыг өсгөн үржүүлсний болон ургамал, тариа, хүнсний ногоо тарьж ургуулсны үр дүнд бий болсон хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүний өртгийн нийлбэр дүнгээр тодорхойлно. Мал аж ахуй Малын жил бүрийн тооллого, мөн хашаа, худгийн болон бусад тооллого, судалгаа нь мал аж ахуйн салбарын мэдээллийн гол эх үүсвэр юм. Мал тооллогыг зун, намрын улиралд буюу 8, 9 дүгээр сард явуулж байснаа 1961 оноос мал, тэжээвэр амьтдыг жилийн эцэст 12 дугаар сард тоолдог болов. Энэ хугацаа нь мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийн жилтэй тохирдог, малын орлого, зарлагын үзүүлэлт бүрэн гарч дууссан байдаг зэрэг давуу талтай. Мал тооллого нь зөвхөн мал, гэрийн тэжээвэр амьтдын тоо толгойн өсөлт, бууралтыг харуулах төдийгүй сүргийн нөхөн үйлдвэрлэлийн үзүүлэлтийг тодорхойлж судлах, шинжлэх бололцоог олгоно. Хөдөө аж ахуйн салбарын боловсон хүчин, ашиглаж байгаа машин, техник, хашаа, худгийн тооллогыг 1996 оноос хойш гурван жил тутамд явуулж байна. Манай улсын хувьд мал аж ахуйн гол үйлдвэрлэгчид нь малчдын өрхийн аж ахуй мөн юм.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-05249.2 kb2021-06-144Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-05
Мал аж ахуй, 2021-05213 kb2021-06-149Мал аж ахуй, 2021-05
Мал аж ахуй, 2021-04199.1 kb2021-05-15155Мал аж ахуй, 2021-04
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-04235.1 kb2021-05-12104Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-04
Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-03234.7 kb2021-04-14109Малын зах зээлийн дундаж үнэ, 2021-03
Мал аж ахуй, 2021-03198.1 kb2021-04-14165Мал аж ахуй, 2021-03
Мал аж ахуй 2021-02310 kb2021-03-14420Мал аж ахуй 2021-02
Малын зах зээлийн дундаж үнэ 2021-02213.4 kb2021-03-13229Малын зах зээлийн дундаж үнэ 2021-02
Мал тооллогын урьдчилсан дүн 20201.3 mb2021-02-041,687Мал тооллогын урьдчилсан дүн 2020
Хөдөө аж ахуйн салбар 20198.5 mb2020-07-272,547Хөдөө аж ахуйн салбар 2019
Мал тооллогын урьдчилсан дүн 2019966.2 kb2019-12-275,613Мал тооллогын урьдчилсан дүн 2019
Хөдөө аж ахуйн салбар 201818.1 mb2019-07-172,422Хөдөө аж ахуйн салбар 2018
Мал тооллогын урьдчилсан дүн 20182 mb2018-12-271,331Мал тооллогын урьдчилсан дүн 2018
Хөдөө аж ахуйн салбар 201711.7 mb2018-07-319,390Хөдөө аж ахуйн салбар 2017
Мал сүргийн тоог бэлчээрийн даац, нөхцөлтэй уялдуулж тогтоох-20172.5 mb2018-04-247,475Мал сүргийн тоог бэлчээрийн даац, нөхцөлтэй уялдуулж тогтоох-2017
Хөдөө аж ахуйн түүвэр судалгаа23.9 mb2018-03-013,153Хөдөө аж ахуйн түүвэр судалгаа
Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын мал аж ахуй310.8 mb2018-02-132,680Бүгд Найрамдах Монгол Ард Улсын мал аж ахуй
Мал тооллогын урьдчилсан дүн 20172.7 mb2017-12-281,961Мал тооллогын урьдчилсан дүн 2017
Хөдөө аж ахуйн салбар 20162.7 mb2017-09-047,744Хөдөө аж ахуйн салбар 2016
Хөдөө аж ахуйн салбар 20151.2 mb2017-02-013,647Хөдөө аж ахуйн салбар 2015
Хөдөө аж ахуйн салбар 20145.3 mb2017-02-011,303Хөдөө аж ахуйн салбар 2014
2014 оны жилийн эцсийн мал тооллогын чанарын тайлан577.8 kb2015-07-171,9322014 оны жилийн эцсийн мал тооллогын чанарын тайлан
Хөдөө аж ахуйн салбар 20131.3 mb2014-08-214,323Хөдөө аж ахуйн салбар 2013
Хөдөө аж ахуйн салбар 20121.2 mb2014-08-211,782Хөдөө аж ахуйн салбар 2012
Хөдөө аж ахуйн салбар 2011637.5 kb2011-01-013,721Хөдөө аж ахуйн салбар 2011
Хөдөө аж ахуйн салбар 2010990.2 kb2010-01-011,632Хөдөө аж ахуйн салбар 2010
Хөдөө аж ахуйн салбар 2009499.1 kb2009-01-011,073Хөдөө аж ахуйн салбар 2009
Хөдөө аж ахуйн салбар 2008409.1 kb2008-01-01884Хөдөө аж ахуйн салбар 2008
Хөдөө аж ахуйн салбар 2007476.9 kb2007-01-01909Хөдөө аж ахуйн салбар 2007
Хөдөө аж ахуйн салбар 2006787.6 kb2006-01-011,256Хөдөө аж ахуйн салбар 2006
Хөдөө аж ахуйн салбар 20054.5 mb2005-01-011,280Хөдөө аж ахуйн салбар 2005
Хөдөө аж ахуйн салбар 20043.1 mb2004-01-01963Хөдөө аж ахуйн салбар 2004
Хөдөө аж ахуйн салбар 20031.2 mb2003-01-01882Хөдөө аж ахуйн салбар 2003
Хөдөө аж ахуйн салбар 2002845.1 kb2002-01-01764Хөдөө аж ахуйн салбар 2002
Хөдөө аж ахуйн салбар 2001755.4 kb2001-01-01741Хөдөө аж ахуйн салбар 2001
Хөдөө аж ахуйн салбар 2000189.3 kb2000-01-011,430Хөдөө аж ахуйн салбар 2000
Мал тооллогын дүн 1999155.5 kb1999-01-01769Мал тооллогын дүн 1999
Мал тооллогын дүн 1998186.8 kb1998-01-01705Мал тооллогын дүн 1998
Мал тооллогын дүн 1997190.1 kb1997-01-01702Мал тооллогын дүн 1997
Мал тооллогын дүн 1996204.2 kb1996-01-01570Мал тооллогын дүн 1996
Мал тооллогын дүн 1995145.5 kb1995-01-01777Мал тооллогын дүн 1995
Мал тооллогын дүн 1994153.1 kb1994-01-01603Мал тооллогын дүн 1994
Мал тооллогын дүн 1992114.1 kb1992-01-01608Мал тооллогын дүн 1992
Мал тооллогын дүн 199185.7 kb1991-01-011,001Мал тооллогын дүн 1991
Мал тооллогын дүн 199063.3 kb1990-01-011,384Мал тооллогын дүн 1990