Байгаль орчин - эдийн засгийн данс

НҮБ-ын Статистикийн Комиссын 43 дугаар чуулганаар батлагдсан улс орны эдийн засаг, байгаль орчны хоорондын харилцан холбоог илэрхийлж, байгалийн хөрөнгийн нөөц, түүний өөрчлөлтийг тодорхойлох олон зорилтыг агуулсан олон улсын статистикийн стандарт арга зүйн баримт бичиг юм. Улс орнууд байгаль орчин, эдийн засгийн дансдыг байнгын давтамжтай байгуулах асуудлыг албан ёсны статистикийн хөтөлбөрийн нэг хэсэг болгож байна. Ингэснээр харьцуулагдахуйц үндэсний, бүсийн, олон улсын түвшинд бодлого боловсруулахад шаардлагатай мэдээлэл бий болох юм.

ГарчигФайлын хэмжээОруулсан огнооТатсан тооТатах
Усны биет урсгалын данс 20219.5 mb2022-07-0418Усны биет урсгалын данс 2021
Эрчим хүчний биет урсгалын данс, 202032.9 mb2022-04-05138Эрчим хүчний биет урсгалын данс, 2020
Байгаль орчныг хамгаалах зардлын данс, 201912.1 mb2022-04-0561Байгаль орчныг хамгаалах зардлын данс, 2019
Агаар дахь ялгаруулалтын данс, 202016.2 mb2022-04-0544Агаар дахь ялгаруулалтын данс, 2020
Усны биет урсгалын данс 2019737.6 kb2021-12-30169Усны биет урсгалын данс 2019
Хатуу хог хаягдлын данс, 2018-2019349.4 kb2021-12-30821Хатуу хог хаягдлын данс, 2018-2019
Байгаль орчны татварын данс, 20201.3 mb2021-10-22124Байгаль орчны татварын данс, 2020
Материалын урсгалын данс, 20201.3 mb2021-09-23175Материалын урсгалын данс, 2020
Байгаль орчны татварын данс, 201930.3 mb2020-12-22489Байгаль орчны татварын данс, 2019
Эрчим хүчний биет урсгалын данс 2015-20191.3 mb2020-11-09673Эрчим хүчний биет урсгалын данс 2015-2019
Материалын урсгалын данс, 20192.5 mb2020-06-19594Материалын урсгалын данс, 2019
Байгаль орчны татварын данс, 2018851.2 kb2019-12-25743Байгаль орчны татварын данс, 2018
Материалын урсгалын данс 2005-2018547.3 kb2019-06-05367Материалын урсгалын данс 2005-2018
Материалын урсгалын данс, 2005-2017313 kb2019-01-11441Материалын урсгалын данс, 2005-2017
Монгол Улсын байгаль орчин-эдийн засгийн зарим дансууд, 2015-20165.4 mb2018-10-12922Монгол Улсын байгаль орчин-эдийн засгийн зарим дансууд, 2015-2016