Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХАВЧУУД" гэдэг ургийн овогтой нийт 159 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Хөвсгөл72
2.Улаанбаатар71
3.Сэлэнгэ9
4.Орхон2
5.Төв2
6.Дархан-Уул1
7.Хэнтий1
8.Дорноговь1