Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХАВЧИН" гэдэг ургийн овогтой нийт 397 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар174
2.Хөвсгөл155
3.Сэлэнгэ17
4.Орхон16
5.Төв14
6.Дархан-Уул11
7.Дорнод3
8.Архангай2
9.Сүхбаатар2
10.Өмнөговь1
11.Говь-Алтай1
12.Дорноговь1