Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "ХАВЧИГ" гэдэг ургийн овогтой нийт 222 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар60
2.Хөвсгөл57
3.Сүхбаатар38
4.Дорноговь22
5.Баянхонгор10
6.Говь-Алтай9
7.Ховд6
8.Сэлэнгэ5
9.Өмнөговь3
10.Архангай3
11.Өвөрхангай3
12.Хэнтий2
13.Орхон2
14.Дархан-Уул1
15.Булган1