Ургийн овгийн талаарх мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд "КЕРЕЙД" гэдэг ургийн овогтой нийт 5 хүн байна.


Хот, аймгийн нэр Тоо
1.Улаанбаатар4
2.Төв1