МОНГОЛ УЛСЫН ХҮН АМЫН ТОО, насны бүлэг, хүйсээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Хүйс (2)

Насны бүлэг (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

ХүйсНасны бүлэг2014201520162017
Бүгд
Бүгд
2,995,9493,057,7783,119,9353,177,899
Эрэгтэй
Бүгд
1,466,4551,503,6121,533,9831,562,370
Эмэгтэй
Бүгд
1,529,4941,554,1661,585,9521,615,529
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2018-03-30 / Хугацааны давтамж: Жил 1956 ~ 2017
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Хүн ам орон сууцны улсын тооллого