Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Аймаг2018
Баруун бүс
178,000
Хангайн бүс
182,600
Төвийн бүс
175,600
Зүүн бүс
174,000
Улаанбаатар
198,600
Хэмжих нэгж: төг
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-02-20 / Хугацааны давтамж: Жил 2001 ~ 2019
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Тайлбар: Баруун бүсэд Баян-Өлгий, Говь-Алтай, Завхан, Увс, Ховд. Хангайн бүсэд Архангай, Баянхонгор, Булган, Өвөрхангай, Хөвсгөл, Орхон.Төвийн бүсэд Говьсүмбэр, Дорноговь, Дундговь, Өмнөговь, Сэлэнгэ, Төв, Дархан-Уул. Зүүн бүсэд Дорнод, Сүхбаатар, Хэнтий. Улаанбаатарыг оруулав. 2008 оны тооцоог 10 сард зарласан дүнгээр тавьсан.Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа