АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГЫН АЖИЛЛАГЧДЫН САРЫН ДУНДАЖ ЦАЛИН, бүс, аймаг, нийслэл, хүйс, улирал, жилээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (2)

Хүйс (2)

Хугацаа (Улирал)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

АймагХүйс20162017-IV
Улаанбаатар
Бүгд
953.41,167.8
Эрэгтэй
1,002.01,288.0
Эмэгтэй
904.01,041.9
Хэмжих нэгж: мян.төг
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2018-12-12 / Хугацааны давтамж: Улирал 2000-04 ~ 2018-03
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2018-12-19 / Хугацааны давтамж: Жил 1995 ~ 2017
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Аж ахуйн нэгж, байгууллагын ажиллагчдын тоо, цалин орлогын улирлын мэдээ