Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Хүйс (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хүйс2015201620172018
Эрэгтэй
66.0265.5865.8866.11
Эмэгтэй
75.8475.175.4475.78
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-03-25 / Хугацааны давтамж: Жил 1992 ~ 2018
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Хүн амын ердийн хөдөлгөөний хагас жил, бүтэн жилийн тайлан