Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Хүйс (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хүйс2013201420152016
Эрэгтэй
65.4265.9166.0265.58
Эмэгтэй
75.0175.4975.8475.1

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-05-23 / Хугацааны давтамж: Жил 1992 ~ 2016

Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Хүн амын ердийн хөдөлгөөний хагас жил, бүтэн жилийн тайлан