Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Хүйс (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хүйс2014201520162017
Эрэгтэй
65.9166.0265.5865.88
Эмэгтэй
75.4975.8475.175.44
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2018-04-12 / Хугацааны давтамж: Жил 1992 ~ 2017
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Хүн амын ердийн хөдөлгөөний хагас жил, бүтэн жилийн тайлан