МОНГОЛ УЛСЫН ХҮН АМЫН ТОО, насны бүлэг, хүйсээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Хүйс (2)

Насны бүлэг (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

ХүйсНасны бүлэг2013201420152016
Бүгд
Бүгд
2,930,2772,995,9493,057,7783,119,935
Эрэгтэй
Бүгд
1,425,8431,466,4551,503,6121,533,983
Эмэгтэй
Бүгд
1,504,4341,529,4941,554,1661,585,952

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-03-03 / Хугацааны давтамж: Жил 1956 ~ 2016

Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Хүн ам орон сууцны улсын тооллого