МОНГОЛ УЛСЫН ХҮН АМЫН ТОО, насны бүлэг, хүйсээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Хүйс (2)

Насны бүлэг (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

ХүйсНасны бүлэг2015201620172018
Бүгд
Бүгд
3,057,7783,119,9353,177,8993,238,479
Эрэгтэй
Бүгд
1,503,6121,533,9831,562,3701,591,848
Эмэгтэй
Бүгд
1,554,1661,585,9521,615,5291,646,631
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-03-25 / Хугацааны давтамж: Жил 1956 ~ 2018
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Хүн ам орон сууцны улсын тооллого