МОНГОЛ УЛСЫН ХҮН АМЫН ТОО, насны бүлэг, хүйсээр

 Хаах |   Татах  |

Хүйс (2)

Насны бүлэг (2)

Хугацаа ( Жил )

Харагдах төрөл

ХүйсНасны бүлэг2013201420152016
  Бүгд  Бүгд2,930,2772,995,9493,057,7783,119,935
  Эрэгтэй  Бүгд1,425,8431,466,4551,503,6121,533,983
  Эмэгтэй  Бүгд1,504,4341,529,4941,554,1661,585,952

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-03-03 / Хугацааны давтамж: Жил 1956 ~ 2016


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Хүн ам орон сууцны улсын тооллого