ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО, байгууллагын төрлөөр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Үзүүлэлт (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-04-25 / Хугацааны давтамж: Жил 1990 ~ 2018
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Тайлбар: Эмийн сан*- 2008 онд төрийн болон хувийн эмийн санг, 2009 оноос хойш зөвхөн хувийн эмийн санг оруулсан болно.Эх сурвалж: ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЯАМ Эрүүл Мэндийн Яам