ИХ, ДЭЭД СУРГУУЛЬ, КОЛЛЕЖИЙН ҮНДСЭН БАГШИЙН ТОО, хүйсээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

багш нарын тоо (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-04-05 / Хугацааны давтамж: Жил 2000 ~ 2018
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Тайлбар: 2000/2001он гэсэн нь 2000 оныг хэлж байна.Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Соёл, шинжлэх ухаан