Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Суурьшил (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хувь
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-06-21 / Хугацааны давтамж: Жил 1995 ~ 2018
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Тайлбар: 2003 он 2002-2003 оны судалгаа
2008 он 2007-2008 оны судалгааЭх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Өрхийн нийгэм эдийн засгийн судалгаа