ЭКСПОРТ, барааны бүлгээр, жилээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

барааны бүлэг (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: мян.ам.долл
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2020-01-15 / Хугацааны давтамж: Жил 1995 ~ 2019
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Гаалийн ерөнхий газар