ГАДААД ХУДАЛДААНЫ НИЙТ ЭРГЭЛТ, ЭКСПОРТ, ИМПОРТ, ТЭНЦЭЛ, сараар, өссөн дүнгээр

 Хаах |   Татах  |

гадаад худалдааны үндсэн үзүүлэлт (2)

  •   
  •   
  •   
  •   

Хугацаа ( Сар )

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая.ам.доллар

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-08-15 / Хугацааны давтамж: Сар 1997-01 ~ 2017-07


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Гаалийн ерөнхий газар

Онлайн туслах