НҮҮРСНИЙ ТЭНЦЭЛ, улсын дүнгээр, жилээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Үзүүлэлтүүд (4)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: мян.тн
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-07-18 / Хугацааны давтамж: Жил 1989 ~ 2018
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Дулааны эрчим хүчний баланс