МАЛТАЙ ӨРХИЙН ТОО, малын тооны бүлэглэлтээр, улс, бүс, аймаг, нийслэлээр, жилээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: өрх
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-03-06 / Хугацааны давтамж: Жил 2012 ~ 2018
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Мал тооллого