НЭГ ХҮНД НОГДОХ ХӨДӨӨ АЖ АХУЙН ГОЛ НЭР ТӨРЛИЙН БҮТЭЭГДЭХҮҮН, жилээр, 1989-2017 он

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

бараа (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: кг
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2018-05-04 / Хугацааны давтамж: Жил 1989 ~ 2017
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Мал тооллого