БОЙЖУУЛСАН ТӨЛ, төрлөөр, улс, бүс, аймаг, нийслэлээр, улирлаар, өссөн дүнгээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Аймаг (3)

Бойжилт (2)

Хугацаа (Улирал)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: мян.тол
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2020-01-15 / Хугацааны давтамж: Улирал 2009-01 ~ 2019-03
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Мал тооллого