АШИГЛАЛТАД ОРУУЛСАН ҮНДСЭН ФОНД, барилгын төрлөөр, аймаг, нийслэлээр, жил бүрийн эцэст

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

Аймаг (3)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая.төг
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-05-29 / Хугацааны давтамж: Жил 1989 ~ 2018
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Тайлбар: 2002-2013 оны үзүүлэлтийг улсын дүнгээр, 2014 оноос хойших үзүүлэлтийг аймаг, нийслэлээр задалж оруулсан. Мөн аймаг, нийслэлээр задлаагүй байсан олон салбар гүйцэтгэгчтэй ААНБ-ын дүнг задалж, оруулсан.
Барилгын цэрэг, төмөр зам, буудал зэрэг хот хөдөөд барилгын олон салбарын гүйцэтгэгчтэй удирдах газруудыг байршлаар нь салгаж харуулаагүй.Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Барилга угсралт, их засварын улирлын мэдээ