БАРИЛГЫН БАЙГУУЛЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭСЭН БАРИЛГА УГСРАЛТ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖИЛ, байгууллагын төрлөөр, улирлаар, өссөн дүнгээр, оны үнээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Барилга (2)

Хугацаа (Улирал)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая.төг
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-08-15 / Хугацааны давтамж: Улирал 1940-04 ~ 2019-02
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Барилга угсралт, их засварын улирлын мэдээ