Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

АШИГЛАЛТАД ОРУУЛСАН ҮНДСЭН ХӨРӨНГӨ (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-05-24 / Хугацааны давтамж: Жил 2003 ~ 2018
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Барилга угсралт, их засварын улирлын мэдээ