БАРИЛГА УГСРАЛТ, ИХ ЗАСВАРЫН АЖИЛ, аймаг, нийслэлээр, барилгын төрлөөр, улирлаар, өссөн дүнгээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Барилгын төрөл (3)

Аймаг (3)

Хугацаа (Улирал)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая.төг
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-08-15 / Хугацааны давтамж: Улирал 1989-04 ~ 2019-02
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Тайлбар: Барилгын цэрэг, төмөр зам, буудал зэрэг хот хөдөөд барилгын олон салбарын гүйцэтгэгчтэй удирдах газруудыг байршлаар нь салгаж харуулаагүй.Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Барилга угсралт, их засварын улирлын мэдээ