МОНГОЛ УЛСЫН НЭГДСЭН ТӨСВИЙН ОРЛОГО, нэр төрлийн ангиллаар, 2000-2019 он, сараар

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Ангилал (7)

Хугацаа (Сар)

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: сая.төг
Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2020-01-16 / Хугацааны давтамж: Сар 2000-01 ~ 2019-12
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Эх сурвалж: САНГИЙН ЯАМ Монгол улсын нэгдсэн төсвийн сарын гүйцэтгэл