ХЭРЭГЛЭЭНИЙ ҮНИЙН УЛСЫН ИНДЕКСИЙН ӨӨРЧЛӨЛТ, өмнөх оны мөн үетэй харьцуулснаар, бүлгээр

 Хаах |   Татах  |

Индекс (2)

 •     
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •   
 •     
 •     
 •     

Хугацаа ( Сар )

Харагдах төрөл

Хэмжих нэгж: хувь

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-08-22 / Хугацааны давтамж: Сар 2007-01 ~ 2017-07


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Хүнсний гол нэрийн барааны 7 хоногийн мэдээ

Онлайн туслах