Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Статистик үзүүлэлт (1)

ДНБ (1)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2019-08-22 / Хугацааны давтамж: Жил 1990 ~ 2018
Ашиглах нөхцөл: CC BY 4.0
Тайлбар: Монгол Улсад оршин суугаа хүн амын жилийн дундаж тоогоор тооцов.Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО