МОНГОЛ УЛСЫН ХҮН АМЫН ТОО, нэг нас, хүйсээр

 Хаах |   Татах  |

Насны бүлэг (2)

 •   
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       
 •       

Хүйс (2)

 •   
 •     
 •     

Хугацаа ( Жил )

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-03-03 / Хугацааны давтамж: Жил 2000 ~ 2016


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Хүн ам орон сууцны улсын тооллого

Онлайн туслах