МОНГОЛ УЛСЫН ХҮН АМЫН ТОО, насны бүлэг, хүйсээр

 Хаах  |   Татах  |   Хэвлэх  |   Тооцоолол хийх |  

Хүйс (2)

Насны бүлэг (2)

Хугацаа (Жил)

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-03-03 / Хугацааны давтамж: Жил 1956 ~ 2016

Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Хүн ам орон сууцны улсын тооллого