МОНГОЛ УЛСЫН ХҮН АМЫН ТОО, насны бүлэг, хүйсээр

 Хаах |   Татах  |

Хүйс (2)

Насны бүлэг (2)

Хугацаа ( Жил )

Харагдах төрөл

Мэдээлэл шинэчилсэн хугацаа: 2017-03-03 / Хугацааны давтамж: Жил 1956 ~ 2016


Эх сурвалж: ҮНДЭСНИЙ СТАТИСТИКИЙН ХОРОО Хүн ам орон сууцны улсын тооллого