Таны цалин хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?


900'000 төгрөгийн цалин


Өмнөх (2017 он)

Одоо (2018 оны 1-р сарын 1-нээс)

Нийгмийн даатгалын шимтгэл

90'000
99'000 9'000₮

Хувь хүний орлогын албан татвар

74'000
68'433.33 7.52%

Гарт олгох цалин

736'000
732'566.67 0.469%НДЕГ-ын 2018 оны 2-р улирлын тайланд үндэслэв.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндээс авна уу