Таны цалин хэрхэн өөрчлөгдөх вэ?


900'000 төгрөгийн цалин


Өмнөх (2018 он)

Одоо (2019 оны 1-р сарын 1-нээс)

Нийгмийн даатгалын шимтгэл

99'000
103'500 4'500₮

Хувь хүний орлогын албан татвар

68'433.33
61'316.67 10.4%

Гарт олгох цалин

732'566.67
735'183.33 0.3559%

Таны цалингийн зөрүү 2'616.66 төгрөг байна.


НДЕГ-ын 2019 оны 1-р улирлын тайланд үндэслэв.
Дэлгэрэнгүй мэдээллийг эндээс авна уу