Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 11-р сарын 15 өдрийн байдлаар "ЭРДЭНЭЧИМЭГ" гэсэн нэртэй 9,563 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "ЭРДЭНЭЧИМЭГ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
1201033
2201126
3201242
4201336
5201432
6201528
7201630
8201729
9201818
10201911