Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2020 оны 06-р сарын 01 өдрийн байдлаар "ЭНЭРЭЛ" гэсэн нэртэй 7,861 хүн байна.

2010-2020 он хүртлэх "ЭНЭРЭЛ" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010392
22011506
32012585
42013660
52014792
62015716
72016625
82017610
92018602
102019512
112020102