Тантай ижил нэрийн статистик мэдээлэл

Хүн ам, өрхийн мэдээллийн санд 2019 оны 07-р сарын 16 өдрийн байдлаар "ЭНХЖИН" гэсэн нэртэй 11,222 хүн байна.

2010-2019 он хүртлэх "ЭНХЖИН" гэдэг нэртэй хүмүүсийн тоо


Он Бүртгэгдсэн тоо
12010598
22011578
32012535
42013612
52014541
62015587
72016464
82017387
92018456
102019131